Następne lata życia dziecka

Dzieci powinny być badane w wieku dwóch, czterech i sześciu lat. W Polsce jest to obowiązek.

Bilans 2-latka

Powinien zostać przeprowadzony nie później niż 3 miesiące po ukończeniu drugich urodzin. Ma na celu ocenę rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka, a także wykrycie ewentualnych wad wrodzonych, które mogły się pojawić w okresie poniemowlęcym.

Bilans 2-latka obejmuje:

 • pomiar wzrostu i wagi
 • ocena budowy i postawy ciała
 • badanie wzroku, słuchu, zębów, skóry i węzłów chłonnych
 • sprawdzenie układu krążenia i oddychania dziecka
 • ocena rozwoju psychoruchowego (m.in. wymowy, reakcji, zachowania)

Bilans 4-latka

Termin bilansu czterolatka najlepiej jest ustalić tuż po czwartych urodzinach dziecka. To ważne badanie, które pozwoli ocenić stan zdrowia oraz stopień rozwoju fizycznego, psychoruchowego i społecznego dziecka.

Bilans 4-latka obejmuje:

 • pomiar wzrostu i wagi (ocena, czy dziecko prawidłowo i harmonijnie się rozwija)
 • badanie wzroku (w celu wykrycia zeza lub ewentualnych zaburzeń ostrości wzroku) i słuchu
 • sposób poruszania dziecka, żeby wykluczyć ewentualne wady postawy i zniekształcenia kończyn, takie jak skolioza, koślawość kolan czy płaskostopie
 • mierzenie ciśnienia krwi
 • badanie rozwoju psychoruchowego, m.in. czy sprawnie chodzi, biega, czy potrafi stanąć na jednej nodze, czy potrafi samo odpinać guziki, czy je samodzielnie, czy spontanicznie wypowiada zdania kilkuwyrazowe itd.
 • szczegółowy wywiad (sposób żywienia dziecka, przebyte choroby, urazy, zabiegi chirurgiczne i ewentualne alergie)

Bilans 6-latka

Bilans sześciolatka ma na celu ocenę stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka pod kątem jego gotowości szkolnej. Powinien być wykonany przed pójściem dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Bilans ucznia 3 klasy szkoły podstawowej

Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje w szczególności:

 • wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych
 • analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, oraz od wychowawcy klasy
 • ocenę rozwoju fizycznego w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI), rozwoju psychospołecznego, układu ruchu, układu moczowo-płciowego, dojrzewania płciowego według skali Tannera, tarczycy, jamy ustnej
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby
 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego, poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Bilans ucznia I klasy gimnazjum

Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje w szczególności: 

 • wywiad od ucznia i przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych lub faktycznych, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
 • analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
 • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), rozwoju psychospołecznego, dojrzewania płciowego, układu ruchu, tarczycy, jamy ustnej, skóry
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku
 • wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby
 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego, poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia

Bilans ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną

Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje w szczególności: 

 • wywiad od ucznia i przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych lub faktycznych, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
 • analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
 • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), rozwoju psychospołecznego, dojrzewania płciowego, układu ruchu, tarczycy, jamy ustnej, skóry
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku
 • wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby
 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego
 • podsumowanie wyników badania, z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego
  oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego
  rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.