Czynniki ryzyka

Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka, których obecność sprzyja zarówno wystąpieniu chorób krążenia, jak i powoduje rozwój już istniejących. Do najważniejszych zalicza się m.in.:

  • styl życia:
  • palenie tytoniu
  • otyłość
  • małą aktywność fizyczną
  • nieprawidłowy sposób odżywiania
  • czynniki, które może skorygować lekarz:
  • podwyższone ciśnienie tętnicze
  • podwyższony poziom cukru
  • podwyższony poziom tzw. cholesterolu LDL
  • obniżony poziom tzw. dobrego cholesterolu HDL

Nadciśnienie tętnicze przyspiesza rozwój miażdżycy, jest powodem udarów mózgu, uszkadza zarówno serce, jak i nerki.

Zaburzenia poziomu cholesterolu LDL i HDL należą do głównych czynników ryzyka miażdżycy.

Otyłość jest udokumentowaną i ważną przyczyną zachorowalności i umieralności. W krajach zachodnich stanowi drugi po paleniu tytoniu czynnik ryzyka rozwoju chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy, chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych).

Palenie papierosów odpowiada w Polsce za ok. 38% wszystkich przedwczesnych zgonów u mężczyzn i ok. 13% u kobiet. Palenie 2-krotnie zwiększa ryzyko choroby wieńcowej oraz o 50% ryzyko zgonu w jej przebiegu.

Centrum HAHS to:
33
lekarzy czekających
na Ciebie
32
prowadzonych specjalizacji
72000
umówionych
wizyt