Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną inwalidztwa i umieralności. Dotyczą one osób w coraz młodszym wieku (35-50 lat).

Choroby układu krążenia to m.in.:

  1. zawał serca
  2. miażdżyca
  3. choroba wieńcowa
  4. nadciśnienie tętnicze
  5. wady serca
  6. zaburzenia rytmu serca
  7. niewydolność serca
  8. żylaki kończyn dolnych.

Eliminowanie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia m.in. poprzez zaprzestanie palenia, właściwą dietę i wagę oraz ruch fizyczny pozwoli żyć dłużej i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Z badań naukowych wynika, że obniżenie poziomu cholesterolu o 1% zmniejsza zachorowanie na zawał o 2-3%, a zatem obniżenie poziomu cholesterolu o 20% zmniejsza ryzyko zawału o 40-50%!

Obniżenie nadciśnienia redukuje nie tylko ryzyko zachorowania na zawał, ale także na udar mózgu.