Mammografia

Mammografia jest zalecana:

- po 40. roku życia - co dwa lata

- po 50. roku życia - co roku

Mammografia jest najważniejszym badaniem w profilaktyce nowotworowej. Może wykryć zmiany nawet na 4 lata przed tym nim staną się one wyczuwalne.

W naszym Centrum mammografię wykonujemy cyfrowym aparatem Selenia Dimensions firmy Hologic. Aparat Selenia Dimensions pozwala na wykonanie cyfrowych zdjęć piersi w obrazie 2D oraz 3D z tomosyntezą. 

Mammografia 2D to podstawowe badanie, dzięki któremu diagnozuje się raka piersi. Ma jednak ono swoje ograniczenia – w obrazie 2D poszczególne warstwy tkanek nakładają się na siebie.

Mammografia 3D precyzyjniej obrazuje wewnętrzną strukturę piersi pokazując dużo mniejsze zmiany, w tym również te, które mogą być niewidoczne w standardowej mammografii 2D. Jest zalecana szczególnie u pań z dużą ilością tkanki gruczołowej. 

Z badań przeprowadzonych na świecie wynika, że mammografia 3D o ok. 30% zwiększa wykrywalność nowotworu piersi.

Mammografia 3D z tomosyntezą to przełomowa technologia, która rewolucjonizuje wykrywanie nowotworów piersi - jest jednym z dokładniejszych badań w diagnostyce raka piersi.

Mammografia 3D także lepiej uwidacznia złośliwe zmiany w piersiach. Na jej podstawie trafniej określa się charakter i granice zmiany, ustala dokładne jej położenie, łatwiej odróżnia łagodne od złośliwych.

 

Na czym polega badanie 3D z tomosyntezą:

Aparat w krótkim czasie wykonuje serię ujęć z różnych pozycji wokół piersi. Obrazy te przetwarza się aż do uzyskania bardzo precyzyjnego obrazu piersi. Powstaje sekwencja cienkich warstw o grubości 1 mm, które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy obraz piersi, warstwa po warstwie. Dzięki temu lekarz unika błędów wynikających z nakładania się na siebie poszczególnych warstw w obrazie 2D.

 

Bezpieczeństwo i komfort pacjentki:

Niska dawka promieniowania jest efektem zastosowania zaawansowanych, nowoczesnych technologii.

Jakość obrazu jest kluczowa dla wczesnego wykrycia zmian w piersiach. Aparat Selenia Dimensions wykorzystuje detektor działający  w oparciu o przetwarzanie bezpośrednie. W rezultacie otrzymujemy ostry obraz, pokazujący najmniejsze detale i jednocześnie umożliwiający wykonywanie zdjęć o niskiej dawce promieniowania.

Lampa rentgenowska z anodą wolframową oraz dodatkowymi filtrami rodowym i srebrowym umożliwia redukcję promieniowania o ok. 30% zachowując przy tym doskonałą jakość obrazu i wysoki kontrast. Filtracja filtrem srebrowym umożliwia lepszą penetrację większych piersi bez zwiększania czasu ekspozycji i narażania pacjentki na większe promieniowanie.

Wyjątkowe cechy ergonomiczne aparatu oraz uciski dopasowujące się do kształtu i rozmiaru piersi zapewniają pacjentce wysoki komfort podczas badania.

Całe badanie trwa kilka sekund.