Medycyna Pracy

W Centrum HAHS wykonujemy komplet badań: wstępne, okresowe i kontrolne.

Bogate zaplecze diagnostyczne, którym dysponujemy, pozwala na optymalne zaplanowanie cyklu wszystkich potrzebnych badań i wydanie orzeczenia lekarskiego w możliwie krótkim czasie.

Wiele firm ze Szczecina i regionu powierzyło nam opiekę medyczną nad swoimi pracownikami.

Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do przesłania zapytania na adres: info@hahs-lekarze.pl

Kontakt telefoniczny: Ola Maćkowiak, tel. 91 4614 318