EKG

Badanie EKG (tzw. elektrokardiografia) ma na celu rozpoznanie zjawisk zachodzących w układzie przewodzącym mięśnia sercowego i samym mięśniu serca. Jest podstawowym badaniem potrzebnym do rozpoznania wszelkich nieprawidłowości.

Z zapisu EKG można wnioskować o:

  • przebytym zawale
  • niedokrwieniu mięśnia serca
  • przeroście mięśnia sercowego
  • usytuowaniu serca w klatce piersiowej
  • nadciśnieniu tętniczym i nadciśnieniu płucnym
  • wielu wadach zastawkowych serca i pierwotnych chorobach mięśnia serca

Wynik badania EKG często ma dla lekarza decydujące znaczenie w wyborze odpowiedniego leczenia i leków.

W Centrum HAHS wykonujemy badania:

  • EKG spoczynkowe (badanie standardowe)
  • EKG wysiłkowe 
  • Holter EKG (w cyklach: 24h, 48h lub 72h)
  • Holter ciśnieniowy

Aby umówić się na badanie, wystarczy zadzwonić pod numer:       91 422 06 49.