Pani Doktor właśnie urodziłam córeczkę, chciałam się zapytać jakie badania wykonuje się w trakcie pobytu w Oddziale Noworodkowym?

Pierwszym badaniem wykonywanym zaraz po porodzie jest badanie lekarskie oraz ocena w skali Apgar. Skalę stosowaną na całym świecie stworzyła Virginia Apgar w 1953 r. celem oceny stanu noworodka w pierwszych minutach życia. Lekarz ocenia trzykrotnie kolor skóry, oddychanie, czynność serca, napięcie mięśni, reakcję na bodźce. Otrzymana ilość punktów umieszczana jest w książeczce zdrowia dziecka. Na sali porodowej oceniana jest także masa i długości ciała oraz obwód głowy, klatki piersiowej, wielkość przedniego ciemiączka.

W jakim celu moje dziecko miało pobieraną krew z piętki?

W Polsce wykonywane są tzw. badania przesiewowe noworodków. Badania te mają na celu wczesne wykrycie chorób, które przebiegają skrycie, początkowo bezobjawowo, ale w konsekwencji prowadzą do poważnych, nieodwracalnych następstw zdrowotnych w przyszłości. Aktualnie w Polsce wszystkie dzieci mają pobieraną krew na badania w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy i fenyloketonurii. Dodatkowo nasze dzieci z województwa zachodniopomorskiego objęte są programem „Pomerania”, dzięki któremu są badane dodatkowo w kierunku 14 wrodzonych wad metabolizmu i schorzeń endokrynologicznych.

Czy w oddziale badano także słuch?

Badanie słuchu należy do kolejnych obowiązkowych testów przesiewowych, który istnieje w Polsce dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to proste, niebolesne badanie pozwalające na wstępna ocenę słuchu. Jeżeli test jest dodatni, dziecko wymaga powtórzenia badania w pierwszych trzech miesiącach życia w specjalnych ośrodkach laryngologicznych, aby wykluczyć możliwość istnienia wady słuchu wymagającej leczenia. Wczesne rozpoznanie uszkodzenia narządu słuchu pozwala na natychmiastowe podjęcie leczenia i rehabilitacji, co umożliwia prawidłowy rozwój mowy u dzieci niedosłyszących.

Czy w okresie noworodkowym można wykluczyć wadę serca u mojego dziecka?

W okresie pobytu w Oddziale Noworodkowym dziecko jest wielokrotnie badane przez lekarza. Lekarz ocenia jak pracuje serce dziecka, czy obecne są szmery nad sercem, czy męczy się w trakcie karmienia, czy jego skóra ma sinawe zabarwienie, ocenia obecność tętna na tętnicach udowych. Dodatkowo wykonywany jest bezbolesny test pulsoksymetryczny, czyli ocena utlenowania krwi. Każde zaburzenie jest wskazaniem do dalszej diagnostyki kardiologicznej.

Czy już w okresie noworodkowym wykonywane są szczepienia?

Tak, w pierwszych dobach życia dzieci wykonuje się szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz gruźlicy. Informacja o tym jest odnotowana w książeczce zdrowia dziecka.

Czy po opuszczeniu szpitala moje dziecko będzie przyjmowało jakieś leki?

Aktualnie zaleca się podawanie witaminy D3 wszystkim dzieciom bez względu na sposób karmienia oraz witaminę K dzieciom karmionym piersią. Podaż witaminy D3 ma chronić dziecko przed wystąpieniem krzywicy. Natomiast witaminę K stosuje się celem profilaktyki krwawień. Pierwszą dawkę podaje się jednorazowo w Oddziale Noworodkowym domięśniowo lub doustnie, następnie dzieci karmione piersią mają zaleconą kontynuację podaży doustnej do 3 miesiąca życia.

Czy karmienie piersią nadal jest najlepsze dla mojego dziecka?

Najlepszym sposobem karmienia jest pokarm matki, ze względu na skład dostosowany do potrzeb małego człowieka. Odpowiednia ilość białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin i minerałów pokrywa w pełni zapotrzebowanie organizmu, które jest niezbędne do jego prawidłowego rozwoju. Natomiast zawarte w pokarmie naturalne substancje odpornościowe zapewniają ochronę przed chorobami. Dodatkowo mleko z piersi zawiera probiotyki, które pobudzają do działania florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym maleństwa.

W Oddziale Noworodkowym z pewnością przyjdą Pani z pomocą położne, które pomogą w rozpoczęciu karmienia piersią oraz zapewnią fachową opiekę. W przypadku problemów z karmieniem piersią można zasięgnąć porady w Poradni Laktacyjnej po opuszczeniu szpitala. Czasami występują sytuacje, kiedy z przyczyn matczynych, czy też z powodu problemów zdrowotnych nowonarodzonego dziecka, niemożliwe jest karmienie piersią. Aktualnie na rynku znajduje się ogromna ilość firm produkujących mleka modyfikowane, które swoim składem są bardzo zbliżone do mleka matki. Przed decyzją o włączeniu mleka modyfikowanego warto jednak zasięgnąć opinii lekarza, które mleko będzie najlepsze dla dziecka w danym momencie.

Kiedy powinnam zdecydować się na Lekarza Rodzinnego dla mojego dziecka?

W Oddziale Noworodkowym rodzice wypełniają deklaracje, do której przychodni zostanie zapisane maleństwo. Informacja zostaje przekazana do placówki, która przejmuje opiekę nad dzieckiem po wypisaniu ze szpitala. Od 1 do 6 tygodnia życia odbywają się tzw. wizyty patronażowe położnej (co najmniej 4), które maja na celu obserwację adaptacji noworodka w warunkach domowych, porady dotyczące karmienia piersią i pielęgnacji dziecka. Wizyta patronażowa pediatry w 1-2 tygodniu życia obejmuje badanie dziecka, które analizuje rozwój fizyczny, czyli ocenę jak dziecko przybiera na masie, czy prawidłowo powiększa się obwód główki, ocenę żółtaczki, podstawową ocenę neurologiczną oraz badanie stawów biodrowych pod kątem ich wrodzonej dysplazji.

Do kiedy moje dziecko jest noworodkiem?

Noworodkiem dziecko jest od momentu urodzenia do 28-go dnia życia, potem wchodzi w okres niemowlęcy. Jest to czas, w którym następuje pełne przystosowanie dziecka do zmienionych warunków po urodzeniu.

Godziny otwarcia:

pon.-pt. 7:00 - 21:00, sob. 8:00 - 14:00

Jak dojechać
Centrum HAHS to:
30
lat niesienia pomocy Pacjentom
32
prowadzonych specjalizacji
33
lekarzy czekających
na Ciebie